Massefyldebestemmelse

Massefyldebestemmelse

Eksperiment til bestemmelse af massefylde (densitet)

Et 100mL måleglas fyldes med 50mL vand, stilles på en vægt og vægten nulstilles. Derefter plumpes stykker af samme stof i måleglasset. Hver gang et stykke er plumpet i glasset aflæses vægten, x og rumfanget, y som vandstigningen. Indtast de målte værdier af massen i liste m og værdierne af rumfanget i liste V under input i de krøllede parenteser og klik uden for listefeltet. Husk at 1 mL = 1 cm^3 Der tegnes nu den bedste rette linje til målepunkterne. Overvej, at hældningskoefficienten for denne linje angiver densiteten for stoffet.