Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Vectors equivalents, paral·lels i oposats

Per qualsevol vector tenim vectors que li són equivalents, parel·lels o oposats. Cliqueu la casella corresponent i observeu com es relacionaran les components d'aquests vectors, movent els punts per obtenir diversos exemples. Dibuixeu els exemples a la vostra llibreta i expliqueu el que heu observat.