Побудова перерізів многогранників площиною

Піраміда, слід січної площини у площині основи