Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Espiral

- Com afecta al moviment el paràmetre b? - Com afecta al moviment el paràmetre d? - Puc tenir dues espirals iguals però amb valors diferents de b i d? - Hi ha algun moviment que pugui ser descrit per aquesta figura (en el sentit que es fa o en el contrari?