cellen stapelen

vectoren in een ruimtelijke opbouw

Links zie je enkel drie vierkanten. Rechts zie je hoe de wanden van de derde cel (het iets lichtere vierkant) rusten op wanden van de twee cellen in de onderste laag. Door de pijlen in de 2D-voorstelling te volgen, kan je hoekpunt per hoekpunt langs verschillende trajecten de ruimtelijke opbouw volgen van een hoek onderaan in laag 0 tot het toppunt van de boog in laag 1.