Polynomifunktioiden tutkimista

Tutki 2., 3. ja 4. asteen polynomifunktioita applettien avulla. Muuta liukusäädinten arvoja ja tutki, miten se vaikuttaa funktion lausekkeeseen ja kuvaajan muotoon. Koeta löytää vastaukset seuraaviin kysymyksiin. 1) Miten monta nollakohtaa funktiolla vähintään on? Entä enintään? Miten nollakohtien määrä riippuu polynomin asteluvusta? 2) Miten liukusäädinten arvot ovat yhteydessä funktion nollakohtiin? 3) Keksitkö, miten liukusäädinten arvot vaikuttavat polynomin kertoimiin?

2. asteen polynomifunktio

3. asteen polynomifunktio

4. asteen polynomifunktio