Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Vizualizacija nejednakosti trokuta

Naučit ćete kako konstruirati dinamični radni list koji prikazuje korake konstrukcije trokuta koji je zadan duljinama stranica. Isti ćete koristiti za otkrivanje tvrdnje nejednakost trokuta kod vaših učenika. Bilješka: Nejednakost trokuta a + b > c, b + c + < a i a + c > b glasi: zbroj duljina dviju stranica trokuta veći od duljine preostale stranice. Ako nejednakost trokuta nije zadovoljena za određeni skup duljina stranica, on nije ni moguće konstruirati trokut s tim stranicama.

Upute

1.Toolbar ImageKreirajte klizače a, b i c za svaku duljinu stranice trokuta u intervalu od 0 do 10 i korakom povećanja 0.5.
2.Toolbar ImagePostavite vrijednosti a = 8, b = 6.5 i c = 10.
3.Toolbar ImageKreirajte dužinu d date duljine c. Savjet: Točke A i B su krajnje točke te dužine.
4.Toolbar ImageKreirajte kružnicu određenu središtem A i polumjerom b.
5.Toolbar ImageKreirajte kružnicu određenu središtem B i polumjerom a.
6.Toolbar ImageKonstruirajte sjecište točku C kružnica e i f.
7.Toolbar ImageKreirajte trokut ABC.
8.Toolbar ImageKreirajte unutarnje kuteve i trokuta ABC.

Pokušajte sami ...

Upute (nastavak)

9.Toolbar ImageKreirajte točku D na kružnici e.
10.Toolbar ImageKreirajte dužinu g između točaka A i D.
11.Toolbar ImageOdredite polovište E dužine g.
12.Toolbar ImageUnesite tekst1: b i "zakačite" ga za točku E. Savjet: Kliknite na alat Tekst zatim kliknite na točku E. Iz dijaloškog okvira izaberite Dodatno te iz liste objekta s kartice birajte b
13.Toolbar Image Kreirajte točku F na kružnici f.
14.Toolbar ImageKreirajte dužinu h između točaka B i F.
15.Toolbar ImageOdredite polovište g dužine h.
16.Toolbar ImageUnesite tekst2: a i "zakačite" ga za točku G.
17. Toolbar Image Skrijte točke D, E, F i G. Savjet: koristite se Pokaži / Sakrij objekt alat.
18.Poboljšajte izgled vaše konstrukcije pomoću Stilske trake i izbora boja odgovarajućih objekata.

Zadatak

Pripremite objašnjenja i zadatke za učenike koji će ih voditi kroz istraživanje nejednakosti trokuta mijenjanjem duljina stranica koristeći klizače.