Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Càlcul de l'altura de l'institut

Farem servir la semblança de triangles per calcular l'altura de l'institut: 1- Observeu la fotografia. 2- Feu un esquema a la vostra llibreta i decidiu quines distàncies heu d'amidar per poder calcular l'altura de l'institut. 3- Sortiu al pati a prendre mides i anoteu-les sobre l'esquema de la llibreta. 4- Finalment calculeu l'altura de l'edifici vell de l'institut.