Függvény minimum helye

Feladat: Keressük meg egy képletével adott függvénynek egy adott intervallumon vett minimumát. A feladat megoldására a MinimumKeresés[g(t),t] eljárást használtuk, amely nem a függvény minimumát, hanem a minimumhelyét határozza meg. Ha a függvénynek az adott intervallumon több helyi minimuma van, akkor ezek közül nem biztos, hogy az abszolút minimum helyét kapjuk meg. Pl. ebben a feladatban más megoldást kapunk min = -6 és max = 9.6 ill. max = 9.7 esetben. Ezért célszerű csúszkákkal minél pontosabban megadni a vizsgált intervallumot. Fontos megjegyeznünk, hogy a GeoGebrának ez a parancsa nem utal arra, hogy milyen matematikai eszközökkel kaphatjuk meg a végeredményt.