Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Differentialekvationer - Riktningsfält

Ange den differentialekvation du är intresserad av så ritas riktningsfältet ut automatiskt. Du kan rita ut en lösning till ekvationen genom att ange startpunkt (xStart, yStart), x-koordinat för slutpunkten (xEnd) samt steglängden (step). Du kan också dra i punkten på lösningskurvan (eller klicka på punkten och använda piltangenterna) för att hitta koordinaterna för en punkt på lösningskurvan. Ändra axlarna genom att hålla ner SHIFT och dra i axlarna med musen. Flytta hela koordinatsystemet genom att hålla ner SHIFT och dra någonstans i koordinatsystemet.