Alguns aclariments previs

Tot aquest capítol es basava inicialment en l'ús de l'expressió: Superfície[ , , , , , , , , ] Actualment, el programa ja inclou l'eina per a les transformacions tant per a les superfícies com per a les funcions de dues variables. En algunes de les aplicacions d'aquest capítol, les hem replicat a partir de com es transforma un punt per una rotació, una homotècia o una simetria. Aplicant aquesta transformació al punt (, , ) on les expressions contenen els paràmetres anomenats com a Variable 1 i Variable2, podem anar obtenint els resultats que veureu.