Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Probleme. Triunghi.

Calculați perimetrul triunghiului ABC, dacă AB=AC=BC= 9,7 cm

Puneți răspunsul aici
  • A
  • B
  • C
  • D
Verifică răspunsul (3)

Calculați perimetrul triunghiului ABC, dacă AB=0,8(AC+BC)=12 cm

Puneți răspunsul aici
  • A
  • B
  • C
  • D
Verifică răspunsul (3)

Un triunghi cu perimetrul de 54 cm are lungimile laturilor exprimate prin numere naturale consecutive. Aflaţi lungimile laturilor acestui triunghi.