Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Undersøgelse af Pythagoras

Pythagoras

I skal i dette arbejdsark undersøge sammenhængen trekanten og de tilhørende figurer. Brug de to skydere til at øge og formindske sidelængerne i trekanten. Du skal vente med at trykke på mellemregning og Pythagoras til du har noteret dig nogle betragtninger. Se om du kan se en form for sammenhæng.

Pythagoras