Pravi razlomci

Tema:
Algebra
Istraži odnos brojnika i nazivnika u sljedećoj aktivnosti. Za svaki razlomak promotri kakav je brojnik u odnosu na nazivnik.

Pravi razlomci

Pravi razlomci

Razlomke iz prethodne aktivnosti nazivamo PRAVI RAZLOMCI. Na temelju prethodne aktivnosti odredi što su to pravi razlomci. POMOĆNA PITANJA: Kakav je odnos brojnika i nazivnika u pravome razlomku? Je li pravi razlomak manji, veći ili jednak jednoj cjelini ?