tweedelingsgrafen

Onderwerp:
Diagrammen
Een tweedelingsgraaf of bipartiete graaf is een graaf waarvan je de knopen in twee groepen kunt verdelen, zodanig dat elke boog van de graaf een knoop van de ene boog verbindt met een knoop van de andere groep. Er mogen met andere woorden geen bogen zijn tussen knopen van dezelfde groep.
  • In figuur a kunnen we de knopen verdelen in een groep {A, C, E} en een groep {B, D, F}.
  • In figuur b kunnen we de knopen verdelen in een groep {A, B, C} en een groep {D, E, F}.
Experimenteer in de applet en creëer een tweedelingsgraaf . Je kunt de versleepbare gekleurde punten gebruiken om beide groepen duidelijk te onderscheiden.
Image