Даден е Δ АВС с < ABC = 60°. Точ...

Author:
Krasi
Даден е Δ АВС с < ABC = 60°. Точките O и O1 са центровете съответно на вписаната в триъгълника окръжност и на външно вписаната окръжност, която се допира до страната ВС. Ако СО = 7 cm, намерете дължината на OO1 .