31. Egy korábbi probléma továbbgondolása

Egy korábbi mértani helyes problémát gondoljuk tovább. Mi a mértani helye az ABCD négyzet síkjában azon M pontoknak, melyekre:

Koordinátageometria megoldás:

Ezek szerint ...

... a keresett mértani hely egy kör, aminek sugara a négyzet oldalának kétszerese, középpontjára igaz, hogy , ahol O a négyzet középpontja.

Ellenőrzés, szemléltetés

Szilassi tanár úrtól származik az a sejtés, hogy a mértani hely kör merőleges a négyzet köré írt körre. Érdemes lenne itt is elemi geometriai megoldást keresni.(?) További általánosítás felé itt lépünk tovább.