Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Gelijknamig maken van complexe breuken

Onderwerp:
Breuken
Maak de breuk gelijknamig en maak dan de berekening verder af.
Mogelijk kun je hier f daar verder vereenvoudigen. Dat wordt verder door de applet niet gedaan. Mag je zelf onderzoeken.