Približna konstrukcija broja pi (Kochańsky, 1685.) II

Poljski matematičar Adam Adamandy Kochańsky (1631.-1700.) u svojemu se radu "Observationes Cyclometricae ad facilitandam Praxin accommodatae" bavio kvadraturom kruga. U tom su radu prikazana dvije približne konstrukcija broja . Slijedi prva! Koristeći sljedeći interaktivni uradak i traku za korake konstrukcije, pratite konstrukciju korak po korak.
Konstruirajte u svojoj bilježnici prateći konstrukciju! Pokušajte sami izračunati približnu vrijednost broja koja se dobije ovom konstrukcijom!