Funktion kulun tutkiminen - merkki

Tekijä:
jlekl

Funktion merkin tutkiminen

Tutki seuraavien funktioiden kulkua a) b) c) Millä muuttujien arvoilla funktion arvot ovat a)-c)-kohdissa i) positiivisia? ii) negatiivisia?

Mitä tietoja tarvitset pystyäksesi tutkimaan millä muuttujan arvolla funktion arvo on positiivinen/negatiivinen (=tutkiaksesi funktion merkkiä)? Miten saat nämä tiedot?