אסימפטוטות מקבילות לצירים של פונקציות רציונליות

Author:
user576

הוראות

את הפונקציה ואת קבוע ההזזה/ישר ניתן להזין ישירות בתיבות הקלט. להצגת הפונקציות הרלוונטיות סמנו את תיבת הסימון הראשונה ולאחר מכן סמנו לפי הסדר את התיבות שתופענה.