Geometrija prostora

Odnosi točaka, pravaca i ravnina u prostoru Ishodi Učenik:
  • razlikuje točku, pravac i ravninu,
  • analizira i objašnjava međusobne položaje točaka, pravaca i ravnina,
  • određuje ortogonalnu projekciju geometrijskoga objekta,
  • računa udaljenosti točaka do pravaca i ravnina te udaljenost pravaca i ravnina.
  • razlikuje izometrična preslikavanja (zrcalna, osna i centralna simetrija)
  • razlikuje sliku homotetije s obzirom na predznak koeficijenta homotetije
Geometrija prostora