Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Undersöka andragradsfunktionens graf

Förberedande video: https://www.youtube.com/watch?v=_RNRA0B0kek Uppgiften är att pröva ändra på a och c. 1. Vad händer då a byter tecken, dvs är positivt eller negativt? 2. Vad händer då värdet på a ökar? 3. Vad händer då c ökar eller minskar?