Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Integralregning, areal, undersum og oversum.

Integralregning, areal mellem graf og x-akse. Undersum og oversum. Træk i de røde punkter på x-aksen. Træk i skydeknappen.