Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Pythagoras læresætning

Forklaring

På grafikken ses et kvadrat, hvor hver side er delt i to stykker, a og b. Arealet af kvadratet fremgår af formlen Sæt flueben ved "Arealet af 4 retvinklede trekanter" Arealet af de 4 trekanter beregnes på to måder: 1. som summen af arealerne af trekanterne. 2. ved at trække det indvendige kvadrat fra arealet af det udvendige kvadrat. -Det to ligninger sættes lig hinanden og pythagoras læresætning opstår.