Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

ikt-uppgift

enkel geometri

Välj rätt begrepp till rätt figur.

Para ihop rätt begrepp med rätt figur

Välj bland figurerna. Vilket begrepp hör till rätt figur? kvadrat, triangel, cirkel och rektangel.

Para ihop rätt begrepp med rätt figur

Välj bland figurerna. Vilket begrepp hör till rätt figur? kvadrat, triangel, cirkel och rektangel.

Para ihop rätt begrepp med rätt figur

Välj bland figurerna. Vilket begrepp hör till rätt figur? kvadrat, triangel, cirkel och rektangel.