Bjergmarkskolen set fra oven

Forfatter
male75241
Nedenunder ser i et kort over skolen i målestoksforholdet 1:10. Det betyder at hver cm på kortet i virkeligheden svarer til 10 cm i virkeligheden. I skal nu måle længde (den lange side) og bredde (den korte side) på alle bygningerne.