eulergraaf

Onderwerp:
Diagrammen
Een eulergraaf is een samenhangende graaf waarin je een wandeling kan bepalen zodat elke boog van de graaf juist eenmaal doorlopen wordt. Dit is het geval in de graaf in onderstaande applet. Experimenteer zelf en probeer zo'n wandeling te maken met het groene punt.
  • Versleep het groene punt naar de knoop waar je wil starten,
  • klik op de knop spoor wissen
  • versleep het groene punt op een gesloten wandeling langs alle bogen van de graaf.
Klik op de resetknop en proberen uit of je ook in andere configuraties een eulergraaf kunt bepalen.
De benaming eulergraaf verwijst naar een beroemd probleem dat in 1736 werd voorgelegd aan Leonard Euler: het probleem van de 7 bruggen van Königsberg. Dit probleem mag je gerust het 'moederprobleem' van de grafentheorie noemen. Je leest alles over het probleem, de benadering en de cinclusies van Euler in het GeoGebraboek Euler en de bruggen van Königsberg.