Raka rör - variera avstånd

Författare/skapare:
Nina Aspegrén
Pricka in punkterna i koordinatsystemet. Se från instruktionerna vad som skall vara x och vad y. Använd sedan verktyget som skapar en linje utgående från punkterna ("anpassa linje", fjärde från vänster). Ändra axlarnas gradering vid behov.