Drugi i treći korijen - vježba

Provjera ishoda gdje učenik:

    • Procjenjuje i računa vrijednost drugoga i trećega korijena služeći se džepnim računalom.
    • Računa s izrazima s drugim i trećim korijenom poštujući redoslijed računskih operacija.
    • Kvadrira binom s drugim i trećim korijenom.
    • Djelomično korjenuje izraz.
    • Racionalizira nazivnik razlomka

1. zadatak (4 boda)

2. zadatak (4 boda)

3. zadatak (2 boda)

4. zadatak (8 bodova)

4. zadatak (8 bodova)

5. zadatak (6 bodova)

6. zadatak (4 boda)