Splejsning af funktioner.

Et ark som giver brugeren mulighed for, at teste om en give gaffelforskrift f(x) er splejset i et indtastet punkt A.
Man indtaster de 2 funktioner i gaffelforskriften f(x) og deres betingelser i et seperat inputfelt. Derefter en x-værdi. Efterfølgende testes der om f1(A)=f2(A) og hvis f1'(A)!=f2'(A).