U GGB razredu provjerava se učenikovo poznavanje ishoda:

 • crta pravac iz zadane jednadžbe
 • prikazuje jednadžbu pravca na različite načine
 • određuje okomiti pravac
 • računa prikloni kut pravca
 • računa povšinu trokuta kojeg pravac zatvara s koordinatnim osima
 • računa kut između dva pravca

1. zadatak

Dana je jednadžba pravca .
 1. Nacrtajte pravac u koordinatnom sustavu.
 2. Graf ćete provjeriti tako da odredite nagib i odsječke s koordinatnim osima.
 3. Nacrtajte trokut što ga pravac zatvara s koordinatnim osima.
 4. Odaberite jednu točku na pravcu.
 5. Kroz odabranu točku nacrtajte pravac okomit na zadani.
 6. Riješite zadatke ispod apleta.

2. zadatak

U kojem obliku je zadana jednadžba pravca?

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)

3. zadatak

Prikažite jednadžbu pravca u preostala dva oblika i navedite koji je oblik napisana jednadžba.

4. zadatak

Kada su dva pravca okomita?

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
 • D
Provjeri moje odgovore (3)

5. zadatak

Napišite koordinate nultočke zadanog pravca.

6. zadatak

Napišite jednadžbu pravca okomitog na zadani pravac u implicitnom i eksplicitnom obliku.

7. zadatak

Pretvorite pravac x+3y-3=0 u eksplicitni oblik.

8. zadatak

Kakav je pravac x+3y-3=0?

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
 • D
Provjeri moje odgovore (3)

9. zadatak

Ako je što je ?

10. zadatak

Izračunaj površinu trokuta što ga pravac x+3y-3=0 čini s koordinatnim osima.

11. zadatak

Izračunajte kut između zadanog pravca i pravca x+3y-3=0.

KRAJ

Jeste stigli do zadnjeg pitanja?

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
 • D
Provjeri moje odgovore (3)