Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Els coeficients de la funció quadràtica

Amb els punts lliscants controlem els valors dels coeficients de la funció quadràtica. D'aquesta manera podem observar com influeix cada coeficient en la gràfica de la funció.