orthografische projectie

Onderwerp:
Meetkunde, Bol

ligging van de parallelcirkels

In het applet zie je hoe de verschillende breedteliggingen worden afgebeeld als concentrische cirkels.
  • Beschrijf de ligging en afstand van de cirkels t.o.v. elkaar.
  • Welk deel van de aardbol wordt afgebeeld?
  • Waar verwacht je vervormingen?

position of the circles of latitude

In the applet you can see how different latitudes are pictured as concentric circles.
  • Describe the relative distances of these circles.
  • Which part of the globe is pictured?
  • Where do you expect much distortion?