Nierówności wielomianowe

Temat: Nierówności wielomianowe
Cele lekcji:
  • Uczeń szkicuje wykres funkcji wielomianowej.
  • Uczeń określa krotności pierwiastków odpowiedniego równania.
  • Uczeń rozwiązuje nierówności wielomianowe korzystając ze szkicu wykresu.
Definicja nierówność wielomianowa https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/255620
Film dotyczący rozwiązywania nierówności wielomianowej
Zadania w grupach: Zadanie grupa 1: Rozwiąż nierówność: 3(x-5)(x+2)(x+4)<0 Zadanie grupa 2: Rozwiąż nierówność: -2(x-5)(x+2)2(x+4)<0 Zadanie grupa 3: Rozwiąż nierówność: -x(x-1)2(x+3)>0 Zadanie grupa 4: Rozwiąż nierówność: 5(x+3)2(x-2)0