Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

afgeleide van cosinusfunctie

Versleep de schuifknop en verken de afgeleide van de cosinusfunctie

Zet je het spoor uit van de helling aan de cosinusfunctie voor de x-waarde van een versleepbaar punt op de x-as, dan is het resultaat een verschuiving van de cosinusfunctie: Voor is