ISTRAŽI: Suprotni brojevi

Istraži
Klikni na gumb Novi broj, zatim na gumb Suprotan broj.
Ponovi / primijeni

1. Suprotni broj broja –19 je

Uključite sve točne odgovore
  • A
  • B
Provjeri moje odgovore (3)

2. Suprotni broj broja 8 je

Uključite sve točne odgovore
  • A
  • B
Provjeri moje odgovore (3)

3. Suprotni broj broja 0 je

Uključite sve točne odgovore
  • A
  • B
Provjeri moje odgovore (3)

4. Suprotni broj broja –(–11) je

5. Suprotni broj broja –(–(–9)) je