Цртање круга и кружнице

Цртање круга и кружнице(шестар)

Кружница се лако и једноставно црта помоћу шестара 1.Најпре нацрташ једну тачку и обележиш је,на пример словом О. 2.Размакнеш краке шестара.Помоћу лењира можеш прецизно да измериш размак између игле и графитне сржи на шестару. 3.поставиш иглу шестара у тачку О,а затим шестар лагано окрећеш како би графитна срж остављала кружни траг на папиру.

Шестар

Шестар
Када црташ кружницу,какао би круг и кружница били лепо нацртани(онако како треба),шестар треба правилно држати и са њим правилно руковати.

Пречник и полупречник

Ако је полупречник круга(кружнице) 3цм,пречник ће бити?

Uključite sve točne odgovore