Víceúhelník

Víceúhelník 1. Nastavte trojúhelník a osu souměrnosti tak, aby vznikl jeden trojúhelník. 2. Nastavte trojúhelník a osu souměrnosti tak, aby vznikl čtyřúhelník. 3. Nastavte trojúhelník a osu souměrnosti tak, aby vznikl pětiúhelník. 4. Nastavte trojúhelník a osu souměrnosti tak, aby vznikl šestiúhelník. Nastavte trojúhelník a osu souměrnosti tak, aby vznikla úsečka.