Geogebra figuur Bradley

Bewijs

In een gelijkzijdige driehoek is de som van de afstanden van een willekeurig punt binnen de driehoek tot de drie zijden, constant en gelijk aan de hoogte van de driehoek. Door het verslepen van de hoekpunten ga je zien dat de som van de 3 loodlijnen gelijk blijft aan de lengte van de middelloodlijn. Belangrijk is wel dat het snijpunt D in de driehoek blijft anders is de bewering niet meer geldig.