KSS 3D obecný

Zobrazení libovolného bodu ve 3D. Lze hýbat s posuvníky souřadnic - proměnlivost zadání. Postup: 1) Nanesení y-ové souřadnice. 2) Nanesení x-ové souřadnice (zkreslené). 3) Sestrojení rovnoběžek - dostaneme půdorys M1 bodu M. 4) V M1 rovnoběžka s osou z a nanesení nezkreslené z-ové souřadnice - získáme obraz bodu M. Pokud budete volit některou ze souřadnic rovnou 0, budou se některé popisy zobrazovat vícekrát.