Ensimmäisen asteen polynomifunktion muutosnopeus

Aiheet:
Derivaatta
Tutkitaan ensimmäisen asteen polynomifunktion muutosnopeutta. Funktion derivaatta kuvaa muutosnopeutta.
Muuta liukua k. a) Funktion h kuvaaja on suora. Mikä k on tälle suoralle? b) Kun muutat k:n arvoja, mitä huomaat? c) Mikä yhteys on suoran kulmakertoimen ja funktion muutosnopeuden välillä?