Χάραξη ευθείας υπό συνθήκες

Οδηγίες

  • Στην επόμενη δραστηριότητα χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του προγράμματος, χρειάζεται να κατασκευάσεις ευθείες για τις οποίες δίνονται ορισμένα στοιχεία.
  • Αφού χαράξεις κάθε ευθεία, βρες στη συνέχεια και τον τύπο της.