Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Měření hloubky řeky

Z letadla se vhodí do řeky kotva K, k níž jsou na dvou lankách nestejné délky, např. 5 a 9 metrů, přivázány dvě bóje B, D. V okamžiku, kdy bóje vyplují na hladinu, se provede letecké snímkování. Změřením na snímku se získá vzdálenost j obou bójí a z toho se vypočítá hloubka h řeky v uvedeném místě. Po zapnutí animace bodu K se vykreslí profil dna řeky.