Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Návody k aplikaci GeoGebra Classic

Vítejte v GeoGebře Classic! Naučte se používat tento integrovaný systém matematických prostředí pro sestrojování Grafů, Geometrii v rovině, Zobrazování ve 3D prostoru, Počítačovou algebru (CAS), Zpracování dat (tabulkový procesor) a Výpočet pravděpodobnosti. Pro práci s nimi najdete stručné návody v níže uvedených kapitolách.
Návody k aplikaci GeoGebra Classic

Obsah