Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Bølge på havet med partikelbevægelse

Animationen viser en bølge på havet. Den røde prik illustreret et vandmolekyle og de sorte cirkler er banen for de forskellige molekyler. Det enkelte molekyle foretager en kombination af en længde- og en tværbølge. Jo større vandybde jo mindre er radius på cirkelbevægelse.